RHSS inbjuder till VEN RUNT, 2017-08-12 (i
PDF här
)

På Ven Runt 2017 kan du segla familjesegling eller distanskappsegling.
Familjeseglingen kommer att seglas enligt SRS.
Familjebåtar utan giltigt SRS-tal kan tilldelas ett tillfälligt SRS – tal,
om anmäla är gjord innan den 4/8-17 och om båttypen kan hänföras till en
befintlig tabellbåt eller mätbrevbåt med giltigt SRS-tal.
I distanskappseglingen och ÖRESUND CUP kan du segla SRS/SRSv/SRSs kölbåt,
samt TEXEL flerskrov. För att bilda entypsklass krävs minst 5 anmälda båtar.
I Cupen kan du i år välja på att segla i Kölbåt ”Full Crew”, Kölbåt ”Short
Handed” eller Flerskrov (TEXEL).

Välkommen till RÅÅ